Search JIM Advanced Search
Effects of Chinese herbal medicine Yiqi Huaju Qingli Formula in metabolic syndrome patients with microalbuminuria: a randomized placebo-controlled trial
Tian-zhan Wang, Yu Chen, Yan-ming He, Xiao-dong Fu, Wang Yi, Yan-qiu Xu, Hong-jie Yang, Hong-li Xue, Yi Liu, Xiao-tao Feng, Teng Zhang, Wen-jian Wang
Journal of Integrative Medicine . 2013, (3): 175 -183 .  DOI: 10.3736/jintegrmed2013032