Search JIM Advanced Search
Efficacy and safety of Shenyankangfu Tablet, a Chinese patent medicine, for primary glomerulonephritis: A multicenter randomized controlled trial
Jie Wu, Shu-wei Duan, Hong-tao Yang, Yue-yi Deng, Wei Li, Ya-ni He, Zhao-hui Ni, Yong-li Zhan, Shan Lin, Zhi-yong Guo, Jun Zhu, Jing-ai Fang, Xu-sheng Liu, Li-hua Wang, Rong Wang, Nian-song Wang, Xiao-hong Cheng, Li-qun He, Ping Luo, Shi-ren Sun s, Ji-feng Sun, Ai-ping Yin, Geng-ru Jiang, Hong-yu Chen, Wen-hu Liu, Hong-li Lin, Meng Liang, Lu Ma, Ming Chen, Li-qun Song, Jian Chen, Qing Zhu, Chang-ying Xing, Yun Li, Ji-ning Gao, Rong-shan Li, Ying Li, Hao Zhang, Ying Lu, Qiao-ling Zhou, Jun-zhou Fu, Qiang He, Guang-yan Cai, Xiang-mei Chen
Journal of Integrative Medicine . 2021, (2): 111 -119 .  DOI: 10.1016/j.joim.2021.01.009