Search JIM Advanced Search
Aerobic exercise suppresses hepatocellular carcinoma by downregulating dynamin-related protein 1 through PI3K/AKT pathway
Tong Zhao, Bing-jie Guo, Chu-lan Xiao, Jiao-jiao Chen, Can Lü, Fan-fu Fang, Bai Li
Journal of Integrative Medicine . 2021, (5): 418 -427 .  DOI: 10.1016/j.joim.2021.08.003