Search JIM Advanced Search
Meta-analysis on the effect of combining Lianhua Qingwen with Western medicine to treat coronavirus disease 2019
Deng-chao Wang, Miao Yu, Wen-xian Xie, Li-yan Huang, Jian Wei, Yue-hua Lei
Journal of Integrative Medicine . 2022, (1): 26 -33 .  DOI: 10.1016/j.joim.2021.10.005