Search JIM Advanced Search
Effectiveness and safety of acupuncture for treating functional constipation: An overview of systematic reviews
Jun-peng Yao, Li-ping Chen, Xian-jun Xiao, Ting-hui Hou, Si-yuan Zhou, Ming-min Xu, Kai Wang, Yu-jun Hou, Lin Zhang, Ying Li
Journal of Integrative Medicine . 2022, (1): 13 -25 .  DOI: 10.1016/j.joim.2021.11.001