Search JIM Advanced Search
Metabolomic characteristics of spontaneously hypertensive rats under chronic stress and the treatment effect of Danzhi Xiaoyao Powder, a traditional Chinese medicine formula
Shuai Chen, Jin Hu, Deng-cheng Lu, Hong-yi Liu, Shan-shan Wei
Journal of Integrative Medicine . 2022, (1): 73 -82 .  DOI: 10.1016/j.joim.2021.11.007