Search JIM Advanced Search
The Chinese herbal prescription JieZe-1 inhibits caspase-1-dependent pyroptosis induced by herpes simplex virus-2 infection in vitro
Tong Liu, Qing-qing Shao, Wen-jia Wang, Tian-li Liu, Xi-ming Jin, Li-jun Xu, Guang-ying Huang, Zhuo Chen
Journal of Integrative Medicine . 2023, (3): 277 -288 .  DOI: 10.1016/j.joim.2023.03.003