Search JIM Advanced Search
Clinical evidence of three traditional Chinese medicine drugs and three herbal formulas for COVID-19: A systematic review and meta-analysis of the Chinese population
Liang-zhen You, Qian-qian Dai, Xiao-ying Zhong, Dong-dong Yu, He-rong Cui, Yi-fan Kong, Meng-zhu Zhao, Xin-yi Zhang, Qian-qian Xu, Zhi-yue Guan, Xu-xu Wei, Xue-cheng Zhang, Song-jie Han, Wen-jing Liu, Zhao Chen, Xiao-yu Zhang, Chen Zhao, Ying-hui Jin, Hong-cai Shang
Journal of Integrative Medicine . 2023, (5): 441 -454 .  DOI: 10.1016/j.joim.2023.08.001