Search JIM Advanced Search
Xiaotan Sanjie Recipe Inhibits Gastric Cancer Metastasis by Regulating GnT-V-Mediated E-Cadherin Glycosylation
Nian Huang, Haiwei He, Yuyu He, Wei Gu, Mingjuan Xu, Long Liu
Journal of Integrative Medicine . 2023, (6): 561 -574 .  DOI: 10.1016-j.joim.2023.06.029