Search JIM Advanced Search
Xuebijing injection, a Chinese patent medicine, against severe pneumonia: Current research progress and future perspectives
Mei Zhang, Rui Zheng, Wen-jing Liu, Jun-ling Hou, Yu-lei Yang, Hong-cai Shang
Journal of Integrative Medicine . 2023, (5): 413 -422 .  DOI: 10.1016/j.joim.2023.08.004