Search JIM Advanced Search
Placebo response of sham acupuncture in patients with primary dysmenorrhea: A meta-analysis
Chong-yang Sun a, Zhi-yi Xiong, Cheng-yi Sun, Pei-hong Ma, Xiao-yu Liu, Chi-yun Sun, Ze-yin Xin, Bao-yan Liu, Cun-zhi Liu, Shi-yan Yan
Journal of Integrative Medicine . 2023, (5): 455 -463 .  DOI: 10.1016/j.joim.2023.08.005