Search JIM Advanced Search
Electroacupuncture alleviates postoperative pain through inhibiting neuroinflammation via stimulator of interferon genes/type-1 interferon pathway
Yuan-yuan Ding, Feng Xu, Ya-feng Wang, Lin-lin Han, Shi-qian Huang, Shuai Zhao, Lu-lin Ma, Tian-hao Zhang, Wen-jing Zhao, Xiang-dong Chen
Journal of Integrative Medicine . 2023, (5): 496 -508 .  DOI: 10.1016/j.joim.2023.07.001