Search JIM Advanced Search
Anti-inflammatory effects of acupuncture in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease
Lin-hong Jiang, Pei-jun Li, Ying-qi Wang, Mei-ling Jiang, Xiao-yu Han, Yi-die Bao, Xin-liao Deng, Wei-bing Wu, Xiao-dan Liu
Journal of Integrative Medicine . 2023, (6): 518 -527 .  DOI: 10.1016/j.joim.2023.11.005