Search JIM Advanced Search
Blinding assessment in clinical trials of traditional Chinese medicine: Exploratory principles and protocol
Xiao-cong Wang, Xiao-yu Liu, Kang-le Shi, Qing-gang Meng, Yue-fan Yu, Shi-yao Wang, Juan Wang, Chang Qu, Cong Lei, Xin-ping Yu
Journal of Integrative Medicine . 2023, (6): 528 -536 .  DOI: 10.1016/j.joim.2023.10.003