Search JIM Advanced Search
Efficacy and safety of Kangxian Huanji Granule as adjunctive treatment in acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis: An exploratory randomized controlled trial
Jian-sheng Li, Hai-long Zhang, Wen Guo, Lu Wang, Dong Zhang, Li-min Zhao, Miao Zhou
Journal of Integrative Medicine . 2023, (6): 543 -549 .  DOI: 10.1016/j.joim.2023.11.003