Search JIM Advanced Search
Acupuncture and moxibustion for irritable bowel syndrome: An umbrella systematic review
Yue-ying Ma, Zhou Hao, Zi-yi Chen, Yan-xi Shen, Hui-rong Liu, Huan-gan Wu, Chun-hui Bao
Journal of Integrative Medicine . 2024, (1): 22 -31 .  DOI: 10.1016/j.joim.2023.12.001