Search JIM Advanced Search
Simultaneous determination of five anthraquinones in a Chinese traditional preparation by RP-HPLC using an improved extraction procedure
Yan-bin Shi, Hui-li Li, Hai-qin Wang, Yan-biao Yang, Xiao-yun Zhang, Hui Wang, Zong-jie Zhu, Zhi-ye Zhang, Cheng-an Zhang
Journal of Integrative Medicine . 2014, (5): 455 -462 .  DOI: 10.1016/S2095-4964(14)60037-6