Search JIM Advanced Search
Chemotherapy in conjunction with traditional Chinese medicine for survival of elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer: Protocol for a randomized double-blind controlled trial
Zhi-yi Zhou, Ling Xu, He-gen Li, Jian-hui Tian, Li-jing Jiao, Sheng-fu You, Zhi-fen Han, Yi Jiang, Hui-ru Guo​, Hui Liu​
Journal of Integrative Medicine . 2014, (3): 175 -181 .  DOI: 10.1016/S2095-4964(14)60028-5