Search JIM Advanced Search
Protective effect of Huaxia shallot preparation on human umbilical vein endothelial cell injury induced by oxidized low density lipoprotein and its mechanism
Jie-mei Zhang, Jie Guo, Xin Tu, Zhao-hong Shi, Jian-jun Hao, Yu-he Ke, Jiang-feng Guan, Juan-juan He
Journal of Integrative Medicine . 2007, (6): 675 -680 .  DOI: 10.3736/jcim20070615