Search JIM Advanced Search
Treatment of IgA nephropathy based on syndrome differentiation: A report of 20 cases
Xing-gang Dong, Yi-ping Chen, Zeng-mei An, Yue-yi Deng, Jian Feng, Zhi-man Yu, Hai-yin wang
Journal of Integrative Medicine . 2004, (1): 35 -35 .  DOI: 10.3736/jcim20040113