Search JIM Advanced Search
Antidiarrheal properties of different extracts of Chinese herbal medicine formula Bao-Xie-Ning
Jing Li, Xin-lin Wu, Yuling Chen, Zhi Tang, Yue-hong Xu, Jian-min Jiang, Yue-yu Gu, Jian-ping Chen, De-po Yang, Dong-mei Wang
Journal of Integrative Medicine . 2013, (2): 125 -134 .