Search JIM Advanced Search
Multicenter clinical study about the action of Fuzheng Huayu Capsule against liver fibrosis with chronic hepatitis B
Ping Liu, Yi-yang Hu, Cheng Liu, Lie-ming Xu, Cheng-hai Liu, Ke-wei Sun, De-chang Hu, You-kuan Yin, Xia-qiu Zhou, Mo-bin Wan, Xiong Cai, Zhi-\qing Zhang, Jun Ye, Bao-zhang Tang, Jia He
Journal of Integrative Medicine . 2003, (2): 89 -98 .  DOI: 10.3736/jcim20030204